Warsztaty / Treningi

Warsztaty / Treningi

Warsztat Osobowości

Osobowość jest zestawem cech, które są względnie stałe przez całe ludzkie życie. To one determinują ludzkie zachowanie, decydują o tym jaką prace wybierzesz, indywidualną czy w zespole oraz czy jesteś stabilny emocjonalnie. Wiedza na temat osobowości pomoże zrozumieć, w jaki sposób działasz, pokaże też jak wykonujesz zadania.
Poznanie zależności wypływających z typu osobowościowego pozwoli łatwiej dobrać zakres obowiązków oraz zrozumieć swoich klientów.
Warsztat jest ZAWSZE dopasowywany do typu działalności jaki oferuje firma, jej pracowników i klientów..

Trening Wartości

Wartości są ludzkim sterem i wewnętrznym fundamentem człowieka. Każda osoba ma swój niepowtarzalny system wartości i to on w głównej mierze odpowiada za to, jak się zachowujemy i co robimy. Trening wartości w pierwszej fazie koncentruje się nad wartościami organizacji, następnie pracujemy nad indywidualnymi wartościami pracowników, aby móc to w
ostatniej fazie przełożyć na pracę z docelowym klientem.

Skuteczna komunikacja

Komunikujemy się na różnych poziomach, werbalnym oraz niewerbalnym. Są również wymiary komunikacji, takie jak komunikacja intrapsychiczna, interpersonalna, społeczna oraz grupowa. Podczas warsztatu omawiamy i pracujemy nad tym jak powinna przebiegać skuteczna komunikacja, jakich błędów unikać oraz jak rozpoznawać typy ekspresji niewerbalnej.