Wsparcie rekrutacji

Wsparcie rekrutacji

Skuteczna rekrutacja i trafny dobór pracowników do stanowisk to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań przedsiębiorców. Dzięki narzędziom psychologicznym możesz znacznie podnieść wiedzę na temat kandydatów do pracy, ich kompetencji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
Odpowiednio prowadzony wywiad psychologiczny czy dobór testów pomoże także określić osobowość, kompetencje społeczne oraz motywację osób starających się o pracę.

Wywiad psychologiczny

Włączenie profesjonalnego wywiadu psychologicznego w proces rekrutacji pomoże określić wstępną motywację osoby, nakreśla relacje osoby do pracy jaką ma wykonywać, daje możliwość analizy zachowań i wyborów dokonywanych przez nią oraz jest wstępem do głębszej analizy testowej.

Badanie testowe

W zależności od rodzaju obowiązków jakie osoba będzie wykonywać i wymagań organizacji dokonujemy wspólnie wyboru narzędzi, dzięki którym otrzymamy jak najpełniejszy obraz psychologiczny kandydata. Testami psychologicznymi można badać osobowość, motywację osiągnięć, kompetencje społeczne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.